Diensten

Aankoopbemiddeling

Uw heeft uw droomwoning gevonden

U hebt een nieuwe woning gevonden. U komt allerlei zaken tegen die veel vragen oproepen en een antwoord verlangen. Vaak hebt u zelf niet voldoende tijd en mogelijkheden om deze vragen te beantwoorden. Een huis kopen doet u tenslotte niet iedere dag. Schakel daarom de aankoopmakelaar van MayHome in.
Wat kan MayHome voor u betekenen?
Wij kunnen u een totaalpakket of deeldiensten aanbieden.

Stap 1: Eerste afspraak

In een persoonlijk gesprek zullen wij ons voorstellen en gezamenlijk met u uw woonwensen inventariseren en de werkwijze bespreken die gevolgd gaat worden in de begeleiding bij de aankoop van een woning. Tot slot gaan we de “nieuwe” woning met u inventariseren. Ook kunnen wij u op het gebied van financieel advies begeleiden.

Stap 2: Bezichtigingen

Bezichtigingen is de basis en dienen zeer uitgebreid te zijn en bestaan uit de volgende onderdelen:
 • Samen met u en de verkopende partijen wordt een datum en tijdstip afgesproken voor een gezamenlijke bezichtiging.
 • Voorafgaand aan de bezichtiging doe wij een uitgebreid vooronderzoek. Zo vragen wij informatie op bij het kadaster en doen wij onderzoek naar de verkoop van vergelijkbare woningen in de buurt. Tot slot onderzoeken wij bij de gemeente indien er in het bestemmingsplan van de gemeente nieuwe ontwikkelingen zijn en of er toekomstige veranderingen in de directe nabijheid van het door u aan te kopen woonhuis zijn te verwachten.
 • Wij onderzoeken hoe lang en waarom het woonhuis te koop staat.
 • Samen met u gaan wij tijdens het bezichtigen na of het woonhuis voldoet aan de door u gestelde eisen en wensen.
 • Controle op overige zaken zoals de bouwkundige staat van het woonhuis. Zonodig zullen wij u adviseren een bouwkundige keuring te laten uitvoeren.
 • Direct na de bezichtiging nemen wij al onze bevindingen met u door.
 • U ontvangt zo spoedig mogelijk een rapportage waarin een waardebepaling, een biedingadvies met openingsbod en een advies voor de te volgen onderhandelingsstrategie is opgenomen.

Stap 3: Onderhandeling

"Emoties spelen vaak een rol bij aankoop van een woning".
De kans op een verkeerde aankoop of een te hoge prijs betalen neemt hierdoor toe. Door rationeel te onderhandelen worden emoties uitgesloten. U mag dit van ons bedrijf verwachten. Belangrijke redenen voor u als koper om deze fase door ons te laten uitvoeren.
Voordat de onderhandelingen worden gestart bespreken wij met u de strategie.
 • Het openingsbod wordt samen met u bepaald.
 • Het maximale bedrag waarvoor u het woonhuis wilt aankopen wordt vooraf vastgelegd.
 • Iedere stap van het onderhandelingsproces wordt met u doorgesproken.
 • De regie van het gehele onderhandelingstraject blijft steeds in uw handen.

Stap 4: Koopakte

Als er een definitieve overeenstemming is bereikt, wordt de koopakte opgesteld. Deze koopakte wordt meestal door de verkopende makelaar opgemaakt. MayHome zal de koopakte nauwkeurig met u doornemen en zonodig adviezen geven. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft bieden wij de mogelijkheid de koopakte op te stellen.

Stap 5: Overdracht

Na ondertekening van de koopakte en na afloop van de wettelijk bepaalde bedenktijd voor kopers bent u nog steeds geen juridisch en feitelijk eigenaar van het door u "aangekochte" woonhuis. De ondertekening van de leveringsakte bij een door u, als koper, aangewezen notaris is het moment waarop het woonhuis daadwerkelijk uw eigendom wordt. Alle gemaakte afspraken zoals overeengekomen in de koopakte dienen zorgvuldig te zijn omschreven in de leveringsakte als ook alle bedingen en belemmeringen. Het begeleiden van de transportakte bestaat uit:
 • Een uitvoerige controle van de transportakte op alle relevante juridische zaken.
 • Formulering van antwoorden op uw vragen over de transportakte.
 • Een gezamenlijke laatste inspectie van het woonhuis voordat de levering plaats vindt, om na te gaan of alles nog in de staat verkeerd waarin u het heeft aangekocht. Tevens zijn wij indien wenselijk, bij het passeren van de transportakte op het kantoor van de notaris aanwezig om ook dit proces optimaal te begeleiden en u daarna natuurlijk van harte te feliciteren en geluk te wensen met uw aankoop.
U kunt ook gebruik maken van een deel van dit pakket. Denk bijvoorbeeld aan alleen de bezichtiging en de onderhandeling. Dit wordt besproken in onze eerste afspraak met u.