Kosten

Hypotheekadvies

Er zijn 3 mogelijkheden en samen met u bestuderen we wat voor u de beste bij persoonlijke situatie past:

  1. Kosten via de financiële instelling
  2. Een vooraf afgesproken uurtarief
  3. Vaste bedragen voor het totale advies en de onderhandeling met de financiële instelling

Met de Autoriteit Financiele Markt, afgekort AFM, is afgesproken onder welke voorwaarden de kosten aftrekbaar zijn en onder welke voorwaarden er wel of geen BTW berekend dient te worden.
Wat uw keuze van belonen ook wordt, de kosten zijn geheel fiscaal aftrekbaar op moment dat de kosten gemaakt worden voor het tot stand brengen van de hypotheek, en deze ook daadwerkelijk tot stand komt. Ook is het dan niet nodig om BTW te rekenen.
Op moment dat het advies niet gebaseerd is om tot een hypotheek te komen (denk aan second opinion of financieel advies), of niet daadwerkelijk tot stand komt dan zijn de kosten niet aftrekbaar en is er wel een BTW plicht.
1: Kosten via de financiële instelling
Bij deze keuze krijgt u zelf geen rekening thuis. De rekening van het advies en de onderhandeling worden volledig door de financiële instelling vergoedt. De uiteindelijke kosten worden verwerkt in de hypotheek. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
2: Vooraf afgesproken uurtarief
Als erkend hypotheekadviseur heeft u te maken met een professional. Het uurtarief dat gerekend wordt is € 105,- per uur (excl. BTW) De kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
3: Vaste bedragen
Bij deze vorm weet u vooraf welke kosten u maakt voor het totale advies. De kosten voor het totale advies zijn vanaf € 1.800,- en voor de bemiddeling met de financiële dienstverlener wordt een vergoeding gevraagd vanaf € 600,-. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar op moment dat de kosten gemaakt zijn om tot een hypotheek te komen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de dienstenwijzer van MayHome.