Lagere rente is niet automatisch lagere maandlasten!

Gelukkig zult u denken, de rentetermijn van uw hypotheek is verstreken en u heeft een nieuwe aanbieding van uw bank ontvangen en de rente is gedaald. U maakt vervolgens een keuze voor de mooie lage rente en stuurt deze terug naar uw bank en u bent in grote afwachting op nieuwe hypotheeklasten. Het wordt vervelend als al snel blijkt dat de hypotheeklasten niet zo structureel zijn gedaald dan dat u berekend had.

Een situatie die wij regelmatig tegenkomen in de praktijk, maar bij een spaarhypotheek leidt een nieuwe, lagere rente niet per se tot lagere netto hypotheeklasten. Het beste advies is dan ook dat u na afloop van de rentevast periode het rentevoorstel goed laat doorrekenen.

Wat is een spaarhypotheek? De spaarhypotheek is een hypotheekvorm die een combinatie vormt tussen de hypotheek en een levensverzekering. De koppeling tussen deze 2 delen zijn niet los te zien. De hypotheeklasten bestaan uit enerzijds de hypotheekrente en anderzijds de premie van de verzekering. De hoogte van de premie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hypotheekrente die u moet betalen. U krijgt namelijk dezelfde spaarrente op uw spaarverzekering als de hypotheekrente die u moet betalen. De spaarhypotheek heeft als positief resultaat dat de uitkering van de spaarverzekering op de einddatum net zo hoog is dan de hoogte van de gekoppelde hypotheek.

Zoals gezegd de laatste periode is de rente historisch laag en u heeft naar de renteherziening uitgekeken. Maar waar veel mensen geen rekening mee houden is het feit dat doordat de rente van de hypotheek daalt ook de rente op uw spaarverzekering daalt. Dit betekent dat als de spaarrente daalt u ook meer premie dient in te leggen om op de einddatum van de hypotheek voldoende gespaard te hebben om deze hypotheek af te lossen. Kortom hoe lager de spaarrente, hoe meer u als eigenaar moet inleggen om het eindbedrag van de hypotheek te halen. Meestal zullen hierdoor de netto maandlasten gaan stijgen omdat de premie die u betaald fiscaal niet aftrekbaar is. Per saldo kan het dus zo maar zijn dat u wel lagere rentelasten heeft maar daarnaast ook hogere spaarpremie betaald waardoor u netto niet voordeliger uit bent.

Uit recent onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat banken de gevolgen van de gewijzigde spaarpremie niet laten zien in het nieuwe rentevoorstel.

Ik adviseer u dan ook op het moment dat u een spaarhypotheek heeft en de rente voor de hypotheek gaat dalen uw adviseur navraag te laten doen wat dit betekent voor de spaarpremie en wat dit alles betekent voor uw netto hypotheeklasten. Ook wij zullen u bijstaan in deze situaties.

Geciteerd uit artikel van Anton van Tuyl in Eigen Huis

  

» Permanente link