Starters

Gefeliciteerd, je wilt je eerste huis gaan kopen. Dit zal één van de eerste grote aankopen in je leven zijn. Er zullen veel vragen naar boven komen en je wilt graag dat alles goed gaat. En de aankoop van je eerste huis moet zeker leuk zijn. MayHome gaat je daar bij helpen, onafhankelijk en deskundig

Een hypotheek voor uw droomhuis

Proficiat,
U heeft een woning gekocht of bent in de fase om over te gaan tot de aankoop ervan.
Nu wilt u zo snel mogelijk weten of u uw droom kunt bekostigen en of u voldoende hypotheek krijgt.

Helaas komt u nu ook terecht in een grote diversiteit aan hypotheekvormen. Hypotheken zijn ingewikkeld en het gaat meestal om grote bedragen.
Wij zullen u helpen in dit traject waarna u zelfstandig het juiste besluit kunt nemen.

MayHome vindt het belangrijk dat u vooraf weet wat u kunt verwachten als u eenmaal een hypotheek hebt gekozen.
Daarnaast willen we voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan of zelfs spijt krijgt.

Om u goed en volledig te kunnen begeleiden zullen we een stappenplan doorlopen.
Aan de orde komen hoeveel u kunt lenen, welke soort hypotheek u neemt en wat u per maand moet gaan betalen. Ook komt aan de orde wat u eventueel van de Belastingdienst terugkrijgt.

Stap 1: Eerste afspraak

Wie bent u, wie zijn wij?
Samen met u inventariseren wij uw woonwensen en uw financiële situatie en krijgen daardoor ruime inzicht in uw inkomsten, kosten en wensen.
Ook in deze fase bespreken we uitgebreid de werkwijze van mij, als uw adviseur.

Stap 2: Kennis en ervaring

Wat weet u en heeft u ervaring met grote investeringen?
Samen met u inventariseren wij wat u weet over de hypotheekvormen en over de fiscale consequenties. Daarnaast blijven we uitgebreid stilstaan bij het geld lenen in het algemeen en bij de aflossing van de hypotheek.

Stap 3: Risicobereidheid

Welke risico's loopt u en wenst u niet?
We overleggen samen welke risico’s u zoal kunt lopen gedurende de looptijd van de hypotheek en we overleggen hoe u die risico’s ervaart. Te denken valt aan de risico’s van tussentijds overlijden, werkeloos worden, arbeidsongeschikt worden en met pensioen gaan. Tot slot bespreken we in deze fase hoe u de hypotheek in de toekomst wenst af te lossen en hoe lang u de rente vast wil zetten.

Stap 4: Persoonlijke invulling

Wordt alles goed vertaald wat u gezegd heeft?
Alle voorgaande stappen zullen uitgebreid in een goed leesbaar rapport uitgewerkt worden en samen met u controleren wij in hoeverre alles overeenkomt met uw uitgesproken wensen.

Stap 5: Persoonlijk advies

Hoe gaat de hypotheek eruit zien?
Stap 1 tot en met 4 worden vervolgens omgezet in een uitgebreid advies wat het beste bij u past en hoe we al uw wensen kunnen invullen en hoe we risico’s kunnen vermijden.
Na deze stap is het duidelijk welke hypotheekvorm u kunt nemen, wat u per maand aan rente en aflossing betaald en wat uw fiscaal voordeel is.

Stap 6: bemiddeling

Waar gaat er getekend worden?
Op basis van vorige stappen worden offertes aangevraagd bij de financiële instelling. U maakt de keuze in de aanbiedingen en alle informatie wordt door ons verzameld om de offerte om te kunnen zetten in een definitieve hypotheek.

Stap 7: de Notaris

Wanneer wordt u eigenaar en hypotheeknemer?
Nadat alles is ondertekend en verzameld zal de financiële instelling dit nogmaals voor een laatste keer doen om vervolgens het definitief akkoord af te geven en de notaris te informeren dat de hypotheek kan doorgaan. Als dit gebeurd is krijgt u van ons hierover bericht en kunt u een afspraak maken bij de notaris.

Uw heeft uw droomwoning gevonden

U hebt een nieuwe woning gevonden. U komt allerlei zaken tegen die veel vragen oproepen en een antwoord verlangen. Vaak hebt u zelf niet voldoende tijd en mogelijkheden om deze vragen te beantwoorden. Een huis kopen doet u tenslotte niet iedere dag. Schakel daarom de aankoopmakelaar van MayHome in.
Wat kan MayHome voor u betekenen?
Wij kunnen u een totaalpakket of deeldiensten aanbieden.

Stap 1: Eerste afspraak

In een persoonlijk gesprek zullen wij ons voorstellen en gezamenlijk met u uw woonwensen inventariseren en de werkwijze bespreken die gevolgd gaat worden in de begeleiding bij de aankoop van een woning. Tot slot gaan we de “nieuwe” woning met u inventariseren. Ook kunnen wij u op het gebied van financieel advies begeleiden.

Stap 2: Bezichtigingen

Bezichtigingen is de basis en dienen zeer uitgebreid te zijn en bestaan uit de volgende onderdelen:
 • Samen met u en de verkopende partijen wordt een datum en tijdstip afgesproken voor een gezamenlijke bezichtiging.
 • Voorafgaand aan de bezichtiging doe wij een uitgebreid vooronderzoek. Zo vragen wij informatie op bij het kadaster en doen wij onderzoek naar de verkoop van vergelijkbare woningen in de buurt. Tot slot onderzoeken wij bij de gemeente indien er in het bestemmingsplan van de gemeente nieuwe ontwikkelingen zijn en of er toekomstige veranderingen in de directe nabijheid van het door u aan te kopen woonhuis zijn te verwachten.
 • Wij onderzoeken hoe lang en waarom het woonhuis te koop staat.
 • Samen met u gaan wij tijdens het bezichtigen na of het woonhuis voldoet aan de door u gestelde eisen en wensen.
 • Controle op overige zaken zoals de bouwkundige staat van het woonhuis. Zonodig zullen wij u adviseren een bouwkundige keuring te laten uitvoeren.
 • Direct na de bezichtiging nemen wij al onze bevindingen met u door.
 • U ontvangt zo spoedig mogelijk een rapportage waarin een waardebepaling, een biedingadvies met openingsbod en een advies voor de te volgen onderhandelingsstrategie is opgenomen.

Stap 3: Onderhandeling

"Emoties spelen vaak een rol bij aankoop van een woning".
De kans op een verkeerde aankoop of een te hoge prijs betalen neemt hierdoor toe. Door rationeel te onderhandelen worden emoties uitgesloten. U mag dit van ons bedrijf verwachten. Belangrijke redenen voor u als koper om deze fase door ons te laten uitvoeren.
Voordat de onderhandelingen worden gestart bespreken wij met u de strategie.
 • Het openingsbod wordt samen met u bepaald.
 • Het maximale bedrag waarvoor u het woonhuis wilt aankopen wordt vooraf vastgelegd.
 • Iedere stap van het onderhandelingsproces wordt met u doorgesproken.
 • De regie van het gehele onderhandelingstraject blijft steeds in uw handen.

Stap 4: Koopakte

Als er een definitieve overeenstemming is bereikt, wordt de koopakte opgesteld. Deze koopakte wordt meestal door de verkopende makelaar opgemaakt. MayHome zal de koopakte nauwkeurig met u doornemen en zonodig adviezen geven. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft bieden wij de mogelijkheid de koopakte op te stellen.

Stap 5: Overdracht

Na ondertekening van de koopakte en na afloop van de wettelijk bepaalde bedenktijd voor kopers bent u nog steeds geen juridisch en feitelijk eigenaar van het door u "aangekochte" woonhuis. De ondertekening van de leveringsakte bij een door u, als koper, aangewezen notaris is het moment waarop het woonhuis daadwerkelijk uw eigendom wordt. Alle gemaakte afspraken zoals overeengekomen in de koopakte dienen zorgvuldig te zijn omschreven in de leveringsakte als ook alle bedingen en belemmeringen. Het begeleiden van de transportakte bestaat uit:
 • Een uitvoerige controle van de transportakte op alle relevante juridische zaken.
 • Formulering van antwoorden op uw vragen over de transportakte.
 • Een gezamenlijke laatste inspectie van het woonhuis voordat de levering plaats vindt, om na te gaan of alles nog in de staat verkeerd waarin u het heeft aangekocht. Tevens zijn wij indien wenselijk, bij het passeren van de transportakte op het kantoor van de notaris aanwezig om ook dit proces optimaal te begeleiden en u daarna natuurlijk van harte te feliciteren en geluk te wensen met uw aankoop.
U kunt ook gebruik maken van een deel van dit pakket. Denk bijvoorbeeld aan alleen de bezichtiging en de onderhandeling. Dit wordt besproken in onze eerste afspraak met u.

Verzekeringen

Algemeen

Wat is een verzekering

Een verzekering is een overeenkomst tussen u en een verzekeringsmaatschappij. U spreekt daarin af dat de verzekeringsmaatschappij uw kosten betaalt als u iets vervelends overkomt. Bijvoorbeeld dat je door brand de spullen in je huis kwijtraakt. In ruil daarvoor betaald u de verzekeringsmaatschappij premie.

Waarom verzekeringen

Verzekeringen is het spreiden van de financiële risico’s die u zich niet kan permitteren. Dus het is belangrijk dat u eerst bedenkt hoe groot de kans is dat iets gebeurt, en hoe groot de schade kan worden als het gebeurt. Als u deze schade niet zelf kunt betalen, dan is een verzekering op zijn plaats. Zijn de kosten te overzien of zijn de voorwaarden te streng voor u dan is de verzekering mogelijk zonde van het geld.

Wat kunt u allemaal verzekeren

U kunt bijna alles verzekeren. Verzekeringen zijn voor iedereen belangrijk. Er zijn 3 soorten verzekeringen.
 • Levensverzekering
  Met een levensverzekering verzekerd u het risico dat u overlijdt. Als u overlijdt voor de einddatum van de verzekering, dan krijgen uw nabestaanden een uitkering. Leeft u nog op de einddatum van de verzekering? Dan krijgt u de uitkering zelf.
 • Schadeverzekering
  Met een schadeverzekering verzekerd u iets tegen schade. U kunt bijvoorbeeld de spullen in uw huis verzekeren tegen brandschade. U kunt ook een verzekering afsluiten tegen geldschade. Bijvoorbeeld als u niet meer kunt werken.
 • Zorgverzekering
  Met een zorgverzekering verzekerd u bijvoorbeeld de ziektekosten van uzelf of van uw gezin.

Wat bepaalt de kosten van een verzekering

De verzekeringsmaatschappij neemt een risico als hij u verzekert. Als u nooit schade hebt, dan hoeft de verzekeraar u nooit te betalen. Maar als u schade hebt, moet de verzekeraar u wel betalen. Hoe groter de kans op schade, hoe hoger de premie of koopsom.

Wat staat er in de voorwaarden

Verzekeringsmaatschappijen verzekeren niet alle risico’s. Daarom heeft iedere verzekering voorwaarden. Daarin staat bijvoorbeeld welke kosten een verzekeringsmaatschappij wel en niet betaalt. Lees deze voorwaarden goed voordat u een verzekering afsluit. Ze helpen u bij het maken van een goede keuze.

Verplicht
Uiteraard kun je vaak bezuinigen op een verzekeringsportefeuille, maar om bepaalde verzekeringen kunt u niet heen.
 • Zorgverzekering
  Iedere Nederlander is vanaf 18 jaar per 1 januari 2006 verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. De verzekering heeft de naam Zorgverzekering gekregen. Deze verplichte verzekering heeft wel veel variabelen. Zo kunt u kiezen voor een hoger eigen risico waardoor de premie lager wordt.
 • Autoverzekering
  Iedere autobezitter is verplicht om een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben. Deze vergoedt de schade die wordt toegebracht aan anderen, waarbij de schade aan de eigen auto niet verzekerd is. Dit laatste is wel te verzekeren maar is geen verplichte verzekering
 • Woonhuis (opstal) verzekering
  Als u een woning koopt en daarvoor een hypotheek neemt zullen hypotheekverstrekkers u verplichten om een woonhuisverzekering te sluiten. Sommige mensen noemen deze verzekering een opstalverzekering wat hetzelfde betekent. Deze verzekering dient ervoor dat er bij schade bijvoorbeeld ontstaan door brand, blikseminslag of inbraak gedekt is. Als het huis na brand moet worden herbouwd, neemt de verzekeringsmaatschappij de kosten op zich.


Overige
In verzekeringsland zijn er vele verzekeringen die u kunt sluiten maar niet verplicht zijn. Naast het feit dat ze niet verplicht zijn, is het wel verstandig om deze verzekeringen te nemen. Om het u gemakkelijk te maken treft u hieronder aan welke verzekeringen er zijn.

Woonverzekeringen

 • Woonhuisverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Glasverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Doorlopende reisverzekering

Verkeersverzekeringen

 • Autoverzekering
 • Motorverzekering
 • Oldtimer verzekering
 • Bromfietsverzekering
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Schadeverzekering voor inzittenden
 • Persoonlijke ongevallenverzekering inzittende/opzittenden
 • Caravanverzekering

Inkomensverzekering

 • Zorgverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Pensioenverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Levensverzekering
 • Woonlastenverzekering